Statuten

We zijn een officiële vereniging en zijn daarom geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40347861.

Bij een vereniging horen ook statuten, de regels waaraan de vereniging, het bestuur en de leden zich moeten houden. Hieronder vind de statuten.

Cardiosport "Rijnmond"