HOME   DOELSTELLING   SPORTPROGRAMMA   REANIMATIE   FOTO'S   SPORTAGENDA   CONTACT   AANMELDEN   SPONSORS  
   
  CARDIOSPORT RIJNMOND  
 
Reanimatie

Bij Cardiosport “Rijnmond” bieden wij de gelegenheid om een gecertificeerde interne reanimatiecursus te volgen. We hopen natuurlijk dat u er nooit gebruik van hoeft te maken. Maar dat maakt de cursus niet overbodig. Het is goed dat er mensen zijn die weten hoe te handelen wanneer iemand onwel is geworden. Deze cursus Reanimatie & AED (AED = Automatische Externe Defibrillator) is uitsluitend toegankelijk voor leden en de directe familie, kennissen- en vriendenkring van onze leden.
Kortom voor iedereen die zich op één of andere manier betrokken voelt bij “Cardiosport Rijnmond”. Naast een uitgebreide training op het gebied van hartmassage en beademing krijgt u ook instructies over de AED. Hierdoor vergroot u de overlevingskans van het slachtoffer aanzienlijk. De cursus Reanimatie & AED is in principe voor iedereen geschikt en wordt gegeven onder leiding van door een Nederlandse ReanimatieRaad (NRR) gecertificeerde instructeur. De NRR-instructeur werkt volgens de richtlijnen van de NRR en staat garant voor een inhoudelijk verantwoorde cursus.

De cursus Reanimatie & AED is zeer praktijkgericht en garandeert dat u de kennis en vaardigheden verkrijgt op het gebied van:
  • Benadering bewusteloos slachtoffer;
  • Controle bewustzijn en ademhaling slachtoffer;
  • Melding naar de hulpdienst [112];
  • Reanimatie en beademen;
  • Techniek van de AED;
  • Toepassing van de AED.
Na het volgen van de cursus Reanimatie & AED bent u in staat om iemand met een hartfalen zo effectief mogelijk te kunnen helpen.

De cursus wordt op de maandagavond gehouden in overleg met de instructeur. De kosten bedragen voor 2015 slechts € 10,-.

Cardiosport “Rijnmond” is ook aangesloten bij de Hart & Vaatgroep, de patiŽntenvereniging voor mensen met een hart- of vaatziekte en hun naasten.
reanimatie


reanimatie2