HOME   DOELSTELLING   SPORTPROGRAMMA   REANIMATIE   FOTO'S   SPORTAGENDA   CONTACT   AANMELDEN   SPONSORS  
   
  CARDIOSPORT RIJNMOND  
 
Contactgegevens

Correspondentieadres
Cardiosport "Rijnmond"
p/a Kalixfors 60
3124 RB Schiedam

Telefoon 06-25319777
E-mail Cardiosport Rijnmond
Banknummer NL 77 INGB 000 38 25 478


Het bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat uit de volgende personen:

Naam Functie Telefoon
Ron Le Pair Voorzitter 06 - 226 93 858
Peter van der Schot Secretaris a.i. 06 - 253 19 777
Jhon van Gils Sportcoördinator 06 - 517 19 920
Rob Poels Penningsmeester 06 - 393 47 586
Vacature Bestuurslid