HOME   DOELSTELLING   SPORTPROGRAMMA   REANIMATIE   FOTO'S   SPORTAGENDA   CONTACT   AANMELDEN   SPONSORS  
   
  CARDIOSPORT RIJNMOND  
 
Aanmelden

Als u zich aan wilt melden heeft u een verwijsbriefje van cardioloog of huisarts nodig waarop vermeld staat dat u mag sporten, twee pasfoto's en een inschrijfformulier. U kunt deze direct meenemen naar de sporthal of opsturen naar het correspondentie-adres. Zijn er nog vragen neem dan contact op met de secretaris, Els Bergers of Ed Hassfeld.

Het inschrijfformulier kunt u HIER ophalen.De vereniging

Als u met ons gaat sporten wordt u automatisch lid van de vereniging. Met zijn allen bepalen we het reilen en zeilen van de vereniging. Eens per jaar wordt er een jaarvergadering gehouden en kiezen we een bestuur en bespreken met elkaar alle zaken die besproken dienen te worden. Dit alles onder het genot van Vlaardingse ijzerkoekjes en andere versnaperingen die we eigenlijk allemaal niet zouden moeten eten.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, zoals de financieën, de administratie en het sportgebeuren. Het bestuur bestaat uit vijf personen die ieder hun eigen taakpakket hebben. Zoals in veel verenigingen doet de secretaris het meeste werk. Mede daarom zijn we heel erg blij met Els. Maar daarmee is niet gesteld dat de andere bestuurders minder worden gewaardeerd.

Een speciale functie binnen de vereniging is 'sportco÷rdinator'. Die regelt alles wat met het sporten zelf te maken heeft. We zijn blij dat Ed Hassfeld (ook 2e secretaris) zich daarvoor inzet. Ed begeleidt ook het sporten op maandag (groep 1). Dan is hij de man die ons laat zuchten en jammeren. De overige groepen staan onder leiding van Annemieke, Tess en Leon.

Iedereen zet zich op vrijwillige basis in voor de vereniging. Alleen al daarom verdienen het bestuur en sportbegeleiders applaus.
hart